Privacybeleid

Als u zich via onze website aanmeldt als Inloopabonnee, of inschrijft voor de nieuwsbrief, dan worden er persoonsgegevens verzameld. Graag leggen we op deze pagina uit welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen.
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Wij houden ons daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit privacyreglement is van toepassing op de website die eigendom is van Stichting SeniorWeb Deurne (https://seniorwebdeurne.nl). Wanneer u vragen hebt over dit reglement, of een klacht over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met  penningmeester@seniorwebdeurne.nl

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
  • naam en adres
  • geslacht
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • bankrekeningnummer (alleen van Inloopabonnees in verband met automatische incasso).

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
  • om met u te communiceren via elektronische nieuwsbrieven en/of post
  • om u uit te nodigen voor onze  bijeenkomsten
  • voor automatische incasso van abonnementsgelden
  • om, indien nodig, met u persoonlijk te kunnen communiceren
SeniorWeb Deurne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden

SeniorWeb Deurne verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden in geen geval aan derden verkocht.

Beveiliging

SeniorWeb Deurne neemt beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden, indien nodig, binnen SeniorWeb Deurne via beveiligde verbindingen (https) over het internet verzonden.

Inzage, wijzigen en verwijderen

U heeft op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die over u bij ons zijn opgeslagen in te zien. U kunt ons ook altijd verzoeken die persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Voor meer informatie en vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met penningmeester@seniorwebdeurne.nl