Technische Helpdesk

De vrijwilligers van onze Helpdesk hebben tot taak om abonnees op weg te helpen bij technische problemen met hun apparatuur, of het nu om (Windows) PC’s, tablets of smartphones gaat. U wordt geholpen door leeftijdgenoten, in begrijpelijke taal.

Voor deze dienstverlening gelden de volgende spelregels:

  1. Zorg ervoor dat documenten, foto’s en andere gegevens van tevoren via back-ups zijn veiliggesteld. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid! Tijdens de ondersteuning kunnen er namelijk gegevens verloren gaan, bijvoorbeeld bij herstel van de computer met behulp van installatie- of herstelprogrammatuur. Weet u niet zo gauw hoe u te werk moet gaan om zo’n back-up te maken? > Hier vindt u makkelijk toe te passen instructies.
  2. Het is de bedoeling dat u de geconstateerde storing zo precies mogelijk omschrijft, en medewerking verleent aan de geboden ondersteuning. 
  3. Onze vrijwilliger kan eventueel adviseren om de programmatuur te vervangen door een nieuwe of verbeterde versie, bijvoorbeeld omdat de gebruikte versie niet meer door de fabrikant wordt ondersteund.
  4. Soms kan een computerprobleem niet worden opgelost. In dat geval wordt de abonnee doorverwezen naar een andere vorm van computerhulp of ondersteuning.
  5. De Technische Helpdesk geeft geen les of uitgebreide toelichting op het gebruik van computers, tablets of smartphones. Hiervoor kunt u elders bij het Inloopcafé terecht, of bij onze demonstraties. Wel krijgt u uitleg over de geboden hulp, en eventueel ook advies over hoe problemen in het vervolg voorkomen kunnen worden.
  6. Er wordt geen hulp gegeven voor computers die (ook) voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, en/of in geval van illegale software.
  7. Persoonlijke gegevens worden door SeniorWeb Deurne zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

N.B.  Eigen risico!

De vrijwilligers van de Technische Helpdesk zijn deskundig en zullen u zorgvuldig, en naar beste kunnen van dienst zijn. SeniorWeb Deurne kan echter geen juridische verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de geboden ondersteuning.